Arquivos

MOCIÓN APARCADOIRO HOSPITAL ALVARO CUNQUEIRO. AGOSTO 2015

31 Marzo, 2016

O novo Hospital Álvaro Cunqueiro está situado nunha zona que non sofre dunha elevada densidade de construccións que poidera limitar os metros cadrados de aparcadoiros dispoñibles para usuarios/as e traballadores/as como parte do servizo público que supón a sanidade. Neste contexto, o cobro polo aparcadoiro é unha mostra de acumulación por desposesión, beneficiando exclusivamente ás View Article

PREGUNTA MODIFICACION LEI ABORTO. XULLO 2015.

31 Marzo, 2016

O actual proxecto do Partido Popular de Lei de modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia, obrigará as menores de entre 16 e 18 a contar con autorización “paterna” para poder decidir sobre Interrupción Voluntaria do seu Embarazo. Esta reforma parcial e urxente da lei do aborto, carente de consenso social e View Article

PREGUNTA SEREOS. XULLO 2015.

31 Marzo, 2016

Como vostedes son coñecedores, o programa municipal Sereos do Casco Vello, que prestaba o seu apoio a sectores da poboación con problemáticas de pobreza crónica e severa, xunto con enfermos crónicos, foi trasladado inxustificadamente a unha furgoneta e posteriormente a un pequeno autobús; nunha auténtica intervención municipal de estigmatización e expulsión da poboacion diana que View Article

PREGUNTA DESAFIUZAMENTOS. XULLO 2015.

31 Marzo, 2016

A Marea de Vigo, despois de informarse dos últimos casos de desafiuzamentos no Concello de Vigo (casos estes con ampla difusión mediática) e sabendo que as familias seguen a ser expulsadas das súas vivendas por non teren ingresos suficientes para facerlle fronte aos pagos das hipotecas, formula a seguinte PREGUNTA: ¿Cal é o número de View Article

MOCIÓN URXENTE XULLO 2015. HOSPITAL PÚBLICO 100%

31 Marzo, 2016

A Consellería de Sanidade adxudicou un contrato de 1.300 millóns de euros á Sociedade Concesionaria do NOVO HOSPITAL DE VIGO S.A. para proxectar, construír e explotar os servizos do hospital. O proxecto público custaba 400 millóns. O novo hospital segundo a consellería tería 1.465 camas que engadidas ás 422 do Meixoeiro e as 117 do View Article

EMENDAS AO PROXECTO DE REGULAMENTO ORGÁNICO DO CONCELLO DE VIGO

14 Marzo, 2016

EMENDAS AO PROXECTO DE REGULAMENTO ORGÁNICO  DO CONCELLO DE VIGO O pasado 27 de xaneiro a Alcaldía do Concello de Vigo incoou un expediente para a modificación do actual Regulamento Orgánico do Pleno sendo remitida a proposta ao noso grupo municipal o pasado 4 de marzo. Para o noso grupo municipal calquera modificación substancial de View Article