marea de vigo ante a non execución orzamentaria do concello

16 de Febreiro de 2017

O GRUPO MUNICIPAL DA MAREA DE VIGO CONSIDERA UNA MALA XESTIÓN E UN ENGANO Á CIDADANÍA A NON EXECUCIÓN DOS ORZAMENTOS QUE O MESMO GOBERNO APROBA LEVAR ADIANTE.

Marga L. Barreiro, concelleira do Grupo Municipal da Marea de Vigo, despois da análise feita sobre a execución orzamentaria do 2016, destaca unha serie de datos sobre Acción Social que para a Marea de Vigo resultan esclarecedores á hora de cualificar o tipo de políticas que leva a cabo o Goberno Municipal do PSOE, cualificándoas de “moi similar ás políticas que o PP levaría a cabo se estivesen no goberno. PP e PSOE non se diferencian á hora de orzamentar, nin á hora de establecer prioridades.”

Dentro da análise, Marga L. Barreiro precisa que, “con respecto a Acción Social, sabendo os problemas económicos que está pasando parte da cidadanía deste concello, non se pode tolerar que quedasen sen gastar por exemplo, 29.461€ destinados a grupos desfavorecidos, 20.000€ en programas para minorías étnicas ou 26.193€ para plans locais de drogas. Tamén foron parar, non se sabe a onde, 5.000€ destinados ao programa Xantar na Casa, ou 11.793 € destinados a actividades para maiores.”

No caso de Igualdade, a concelleira considera que “non se pode permitir que queden 11.076€ non investidos pero si orzamentados na conmemoración do 8 de marzo, pero moito máis grave é que haxa un superávit de 17.580 € en estudos e traballos étnicos en igualdade ou 11.863 en programas de igualdade que queden no limbo. Debe ser que o Goberno do Señor Caballero considera que no concello de Vigo a igualdade xa está conseguida e para que investir máis diñeiro nese eido.”

Noutras áreas, sinala Marga L. Barreiro, “ é moi salientable é que quedasen sen executar 6.864 € en publicacións de Normalización Lingüística, ou 14.899€ no mantemento do conxunto etnográfico así como 32.576 no mantemento de xardíns históricos. E nada menos que un millón de € non foron executados cando estaban destinados a Parques Infantís biosaludables. A cultura e a educación non son tampouco prioritarias para o Señor Caballero. Non podemos deixar de lembrar o tan anunciado e aparcadoiro do Álvaro Cunqueiro, onde ía medio millón de €”

Xose Lois Jácome, concelleiro do Grupo Municipal da Marea de Vigo, que onte asistiu ao Consello de Cooperación Internacional Municipal, ente na que participan diversas ONGs así como Federación Veciñal, detalla que na propia xuntanza preguntouse polo destino dos cartos que o concello tiña orzamentados para Cooperación Internacional, 60.000€ (que van sumarse aos outros 60.000 que tampouco se executaron no 2015), polo que se lles contestou que foron parar ao superávit, o que é cualificado como “saco de falta de xestión deste Goberno Municipal” por parte mesma do concelleiro Xose Lois Jácome. Isto é o superávit, pouco a pouco van saíndo eses cartos que despois se venden como unha boa xestión.

Xose Lois pon varios exemplos, como os 40.000€ do plan de dinamización do arquivo Pacheco, 18.000 do plan de emprego xuvenil, pero destacando, por enriba de todos, os mais de 500.000 euros sen executar do plan de emprego.
Finalmente, Jácome afirma que “Neste concello boa xestión é non cumprir o que se promete no debate de orzamentos de decembro, onde se dan todos estes datos sobre o que se vai gastar, onde se di que somos a cidade mais social do mundo, pero despois non se executan”

Rubén Pérez, voceiro do Grupo Municipal da Marea de Vigo, afirma que “a execución orzamentaria do concello é o que nos da ás veciñas e veciños de Vigo moitos dos servizos públicos e onde se nos vai parte dos ingresos en impostos” e considera que “non é comprensible a reacción do Alcalde, coma se sufrira unha agresión por parte da oposición, cando se lle pregunta polo 70% das inversións que se deixaron de executar; como os mais de 24 millóns consignados no capítulo 6 de inversións reais onde apenas se executou o 30% (7 millóns de euros), deixando incluso sen executar os mais de 600.000€ para a conservación de vías e espazos públicos”

Para a Marea de Vigo, as humanizacións supoñen un fraude colectivo á cidade, cando, por unha parte, se orzamentan ano tras ano as mesmas humanizacións co ostentoso anuncio correspondente, onde se afirma que será nese preciso ano cando se van executar, para logo, segundo o momento e o lugar, se executen se é politicamente rendible ou pasan a engrosar o superávit para ser executadas o ano seguinte, ou o seguinte do seguinte, tal e como acontece con algunha que leva aparecendo incluso 3 anos seguidos.

Ademais, Rubén Pérez afirma que “estamos asombrados que sendo do PSOE, que presuntamente leva anos pelexando contra os criterios de estabilidade económica que figuran na Lei Montoro, o alcalde de Vigo siga os criterios económicos desta lei ao pé da letra, utilizando o superávit como elemento para ir distraendo partidas orzamentarias, algunhas delas de carácter social, para que acaben computando no superávit queden aí para os seguintes exercicios fiscais”

Para o Grupo Municipal da Marea de Vigo, o Concello de Vigo leva varios anos usando o superávit de xeito enganoso. Se ben é certo que se liquidou a débeda, isto é porque o feito de liquidar a débeda era condición “sine qua non” para poder utilizar o remanente do superávit nas actuacións que lle interesen ao Goberno Municipal, como é levar a cabo humanizacións, que xa teñen demostrado que non xeran emprego, á diferencia da obra pública como tal.

Esta semana, o Partido Socialista tivo a oportunidade de tombar parte da Lei Montoro, cando se abstivo no Congreso á proposta para derrogar varios dos artigos da propia lei e poder así ir construíndo unha alternativa para a xestión da economía local; demostrando así a súa

O Grupo Municipal da Marea de Vigo considera que Abel Caballero, e tal e como fixo nos pasados días, non vai contestar ao análise que fai o Grupo Municipal da Marea de Vigo sobre a execución orzamentaria, xa que, en lugar de baixar ao detalle da súa xestión como Goberno dun xeito claro e rigoroso, e podendo mostrar ademais un mínimo de respecto político, utilizará a estratexia da indiferenza se é que non ten ningún improperio que dirixir “ás mareas”, tal e como acostuma a facer.