marea de vigo ante o proceso de contratacion do servizo de limpeza en colexios e escolas públicas

14 de Xaneiro de 2017

O GRUPO MUNICIPAL DA MAREA DE VIGO ALERTA DO GRAVE PROBLEMA QUE PODE XURDIR A RAÍZ DA CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA NOS COLEXIOS PÚBLICOS.

Ante a situación que aconteceu no último ano coa concesión do servizo de limpeza nas dependencias municipais, e vendo o arbítreo que se está utilizando na clasificación de ofertas para a limpeza dos colexios, Marea de Vigo considera que, mais que nunca, é indispensable a activación dun control exhaustivo sobre as prácticas laborais das empresas concursantes.

Tal e como xa expuxo o Grupo Municipal da Marea de Vigo en múltiples ocasións, outra vez e lamentablemente para o cadro de persoal que o vai padecer; a xestión que se está a facer por parte das persoas responsables da puntuación das ofertas das empresas no concurso para o servizo de limpeza dos colexios públicos e escolas municipais resulta completamente arbítrea, onde se están primando factores que nin existen nas condicións á ter en conta. Feito que ademais non se mantén de concurso en concurso, posto que, aplicando os mesmos criterios, os resultados terían sido diferentes en moitas ocasións.

Rubén Pérez, voceiro do Grupo Municipal da Marea de Vigo, destaca que “como no proceso previo non existe o control que debera existir (cuestión pola que hai moitas persoas involucradas en operacións como a Patos), é necesario establecer un control absoluto sobre os aspectos laborais das empresas gañadoras dos concursos e, neste caso, queremos destacar o control absoluto por si se está utilizando a formación de traballadores para escamotear custos laborais como fan algunhas das empresas que están participando no concurso do servizo de limpeza de colexios e escolas públicas, polas que recibiron xa denuncias. Para o cal, é preciso a introdución de cláusulas de carácter laboral e de auditoría incluso por parte das organizacións sindicais sobre o desenvolvemento do contrato”.

O Grupo Municipal da Marea de Vigo lle resulta tamén curioso que, tanto Concello como a empresa que levou mais puntuación na clasificación de ofertas sexan clientes da mesma empresa consultora que, por mais de 9.000 euros levou a cabo a asistencia técnica para a elaboración do prego en cuestión. Noutras circunstancias poderíase falar de coincidencia, pero, cos antecedentes na contratación pública no Concello de Vigo nos últimos anos, é moi difícil crelo.

En todo caso, o Grupo Municipal da Marea de Vigo espera que a contratación funcione perfectamente e dentro dos parámetros que establece a lexislación laboral, para que o colectivo de traballadoras e traballadores deste servizo non se vexan prexudicados, unha vez mais, pola mala xestión, intencionada ou non, deste Goberno Municipal sobre as contratas públicas, para o cal vai xa informa que vai estar absolutamente vixilante e vai ter posto sempre un ollo neste servizo.