marea de vigo apoia as persoas acampadas na pza do rei e pide ao goberno que as reciba

20 de Febreiro de 2017

MAREA DE VIGO APOIA AS PERSOAS E COLECTIVOS QUE ESTÁN ACAMPADOS NA PRAZA DO REI VISUALIZANDO A REALIDADE SOBRE O QUE SUPÓN A POBREZA NO NOSO CONCELLO E PIDE AO GOBERNO MUNICIPAL QUE OS RECIBAN.

O Grupo Municipal, tal e como xa expuxo en varias ocasións, e tal e como tamén se está demandando dende a acampada, considera que parte da solución pasaría pola creación do parque de vivendas municipal de emerxencia en réxime de alugueiro social.

Partindo da base de atoparnos cun problema mais sistémico que puntual ou conxuntural, é prioritario que as institucións mais próximas á cidadanía se esforcen ao máximo para lograr paliar a situación na medida das súas posibilidades, creando as ferramentas necesarias para atallar os centos de casos que están xurdindo tódolos dias e, en xeral, poñer freo ás situacións nas que están multitude de familias, situacións de empobrecemento case extremo en moitos casos. Invisibilizado na maioría deles.

Compartido tamén polo Grupo Municipal da Marea de Vigo é a necesariedade da mellora da situación do albergue municipal, no que actualmente existe un límite moi escaso de estancia (10 días), obrigando ás persoas a buscarse o refuxio noutros lugares como albergues de transeúntes de institucións privadas que, ademais, están sendo abertamente desmantelados eliminando a función para a que foron fundados, por parte das institucións das que dependen, (Isto é, o centro de “Hermanos Misioneros de Teis”, desmantelándose pouco a pouco por parte do Arcebispado de Barcelona, feito que a propia Igrexa parece non importarlle), eliminando así, a opción que necesariamente tiñan as persoas sen teito que quedan fora do Albergue Municipal, ademais da propia rúa, onde gran cantidade delas e deles vense na obriga de pasar a noite.

A Marea de Vigo apoia por tanto, a todas as persoas que están levando a cabo a acampada na Praza do rei, e pide ao Goberno Municipal que os reciba e escoite, sobre todo porque e este Goberno Municipal, encabezado por Abel Caballero, o que afirma aos catro ventos que en Vigo non hai xente durmindo na rúa, e, por tanto, debería interesarlle.