marea de vigo considera que, de producirse a cesión do servizo de limpeza, a garantía non debe ser devolta a linorsa.

18 de Abril de 2016

MAREA DE VIGO CONSIDERA QUE, DE PRODUCIRSE A CESIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA, A GARANTÍA NON DEBE SER DEVOLTA A LINORSA.

O Grupo Municipal da Marea de Vigo constató hoxe con información do Comité de Empresa, que se está tratando de “empotrar” no servizo a cargos da empresa que non eran subrogables, tal e como vemos noutras concesións públicas neste Concello últimamente.

Non sería a primeira vez que un ente público non devolve o aval depositado por unha empresa concesionaria por causa dun incumprimento igual o que tivo Linorsa para co cadro de persoal de limpeza da Casa do Concello e Colexios. O Grupo Municipal da Marea de Vigo considera que os servizos xurídicos do Concello son quen de analizar a posibilidade si as decisións políticas van acorde coa vontade de facelo.

Tamén resulta curiosa a diferencia que parece se ten por parte deste Goberno Municipal con unhas e outras empresas concesionarias, e por extensión, co seu cadro de persoal. Este Grupo Municipal non se esquece das e dos traballadoras/es dos aparcadoiros de Porta do Sol e Praza de Portugal, e sigue vixiante con estes servizos, posto que aínda hai procesos xudiciais abertos; e procesos de adxudicación de ambos servizos que por certo levan ritmos que se poderían considerar anómalos, non debendo de ser así. Por suposto que o cadro de persoal sigue na mesma situación, estando todas e todos espectantes a ver de que modo este goberno municipal cumple co acordado no pleno, o igual que con respecto o cadro de persoal de Linorsa.