marea de vigo considera que o alcalde pretende adaptar a redacción do novo pxom as suas “necesidades”.

15 de Xuño de 2016

P1000629

MAREA DE VIGO CONSIDERA QUE O ALCALDE PRETENDE ADAPTAR A REDACCIÓN DO NOVO PXOM AS SUAS “NECESIDADES” EN LUGAR DE ADAPTALO AS NECESIDADES DAS E DOS VIGUESAS/ES ENCARGANDO UN INFORME XURÍDICO A TODAS LUCES INTERESADO.

O Grupo Municipal da Marea de Vigo cualifica de escandaloso que non se queira falar da nova redacción do PXOM na Xerencia de Urbanismo, e en cambio, dun xeito unilateral, se vaian a sentar as bases do novo plan baseándose nun informe que pretende cuestionar a decisión do Tribunal Supremo.
Da a impresión que, a toda costa, se pretenden manter proxectos como o de Liñeiriños ou o de Karpin para o Barrio do Cura; verdadeiros pelotazos urbanísticos que soamente benefician os seus promotores, completamente alleos a realidade da cidade e a sua veciñanza, feito que parece incomprensible se defenda dende un goberno municipal que se di “socialista” e que, cada vez con máis forza, fai preguntarse o porque do empecinamento en manter tales proxectos.
Rubén Pérez, voceiro do Grupo Municipal da Marea de Vigo, afirma que “non hai encaixe posible a 113.000 vivendas nun horizonte a 25 anos de plan cos cambios que introduxo a Lei do Solo de Galicia, que fala de que a previsión de vivendas debe ser xustificada e cun horizonte de 16 anos.”
Para a Marea de Vigo, no novo plan teñen que existir modificacións substanciais en canto a edificabilidades e sustentabilidade, dimensión demográfica e social, cuestións que fan preciso “repensar o modelo de cidade” nun momento no que as previsións de crecemento do PXOM de 2008 están desfasadas. Non se poden volver a cometer os mesmos erros que levaron a centos de veciños e veciñas a presentar máis de 61.000 alegacións e que rematou cunha anulación do Plan por parte do Tribunal Supremo.
Cando a Marea de Vigo solicitaba a apertura do concurso público para a contratación dos redactores do novo PXOM e a concreción dos espazos de participación cidadá que se ían dotar para tal fin, en ningún momento pasouselle polo pensamento que a solución por parte do Goberno Municipal era lanzar este informe feito por unha sola persoa, vinculada o partido do Goberno Municipal, onde da unha opinión a toda vista subxectiva sobre unha sentenza e que ademais o Goberno Municipal o ia utilizar como plataforma de lanzamento para a redacción do novo plan, como parece se pretende. O marxe do insulto ó Pleno do Concello e por tanto a toda a veciñanza viguesa o feito de utilizar un medio de comunicación como transmisor da información ós grupos da oposición. Feito que, por outra banda, non sorprende á Marea de Vigo nin un ápice, posto que estase a convertir nunha costume facelo deste xeito.
Marea de Vigo pide xa que todos os vigueses e viguesas podamos opinar sobre en que Vigo queremos vivir, e que os representantes da cidadanía se poidan sentar a traballar co único obxectivo de elaborar un plan que responda as necesidades da cidade.