marea de vigo esixe un protocolo covid para a volta ás escolas que non elimine dereitos nin servizos ás familias.

27 de Xullo de 2020

Marea de Vigo esixe un protocolo covid para a volta ás escolas que non elimine dereitos nin servizos ás familias.

Oriana Méndez: “pedimos á Cosellería e ás distintas institucions competentes que se elabore urxentemente un protocolo consensuado coa comunidade educativa que garanta tanto as medidas de seguridade sanitaria precisas coma os servizos esenciais como o comedor ou as aulas matinais”

Vigo, 27-07-2020. Marea de Vigo denuncia a imposición dun protocolo sen negociación algunha coa comunidade educativa, “protocolo que implicaría grandes cambios nas aulas, no transporte, nas actividades extraescolares e en servizos esenciais como o Plan Madruga e os comedores escolares” sinala Oriana Méndez.

Tras meses de demandas por parte da comunidade educativa á Consellería de Educación para a elaboración consensuada dun protocolo para inicio do curso, a Consellería vén de aprobar o “seu” propio protocolo, que xa conta cun forte rexeitamento por parte de toda a comunidade educativa. “Non conta con medidas efectivas que minimicen os contaxios, non diminúen as ratios para garantir a distancia de seguridade seguindo as recomendacións da OMS e o Ministerio de Sanidade e non contempla a opción de incrementar o persoal para poder facer fronte a moitas das medidas que establece o propio protocolo” asegura Oriana Méndez, concelleira da Marea de Vigo.

“De nada vale establecer un protocolo de xeito unilateral sen dotalo nin de orzamento nin de persoal, deixando coma sempre nas mans da comunidade educativa e das familias cuestións tan relevantes como a garantía de comedor escolar para todo aquel alumnado que así o precise” engade a concelleira.

Marea de Vigo apoia todas as demandas da comunidade educativa e as ANPAS, e pide a participación activa de todas as administracións que teñen competencias en educación, para garantir servizos como as aulas matinais, actividades extraescolares, transporte escolar, e os comedores escolares, “servizos fundamentais para a conciliación familiar e laboral, como o comedor, que hoxe en día é a garantía de que moito alumnado teña unha comida equilibrada ao día” conclúe Oriana Méndez.