marea de vigo pide información sobre o mantemento de humanizacións de recente construción

31 de Xullo de 2017

O Grupo Municipal da Marea de Vigo pide un informe sobre as actuacións e reparacións nas humanizacións que teñan ata 5 anos dende a súa realización.

Marea de Vigo detecta unha actividade importante da concesionaria do mantemento viario en humanizacións que apenas chegan aos 5 anos dende a súa inauguración.

“A efectos da disposición adicional sexta da lei orgánica 2/2012 do 27 de abril de estabilidade e sustentabilidade financeira, os investimentos que se financian co superávit teñen que ser financeiramente sustentables e ter unha vida útil superior aos 5 anos, mais as presas por adaptar prazos electorais ás obras públicas asociadas ás humanizacións teñen un custo posterior de mantemento e mesmo de rectificacións construtivas importante” explica Rubén Pérez, voceiro do Grupo Municipal

Para a Marea de Vigo, un exemplo do que non se pode facer pode ser o empedrado da zona de Marqués de Valadares ou a Praza de Compostela, que no seu día requiría un asentamento progresivo, e as presas de inaugurar as obras para a Cutty Sark durante o goberno do PP e o tráfico rodado que xerou este evento, fixeron que o pavimento sufrira afundimentos, ademais de resultar unha fonte de ruído e tremor permanente, hoxe con medidas correctivas de improvisación como o vertido de piche sobre o empedrado.

Marea de Vigo lembra que hai un contrato de case 2 millóns de euros de mantemento da rede viaria, concesionado actualmente coa empresa Civisglobal, que xa está actuando en rúas de recente humanización e que as condicións da lei orgánica 2/212 que permite empregar o superávit no formato de obra pública como as humanizacións teñen que ter en conta tamén os previsibles custos de mantemento para establecer a sustentabilidade económica.

Hai humanizacións nas que correctamente figura no expediente de gasto a memoria económica e a proxección de gasto futuro, mais “non existe un seguimento real do gasto que realmente está sendo imputando a cada humanización. Anualmente, coa liquidación do orzamento, o Goberno Local ten que dar conta no Pleno (ou Xunta de Goberno para os casos de cidades como Vigo) do grao de cumprimento dos criterios previstos para poder considerar as humanizacións como financeiramente sustentables (IFS). Mesmo é información que ten que estar dispoñible no portal web do Concello” lembra Rubén Pérez.