marea de vigo pide para este ano a exención de pago nas escolas infantís municipais para as familias con rentas per cápita por debaixo dos 500 euros.

12 de Febreiro de 2021

Marea de Vigo pide  para este ano a exención de pago nas escolas infantís municipais para as familias con rentas per cápita por debaixo dos 500 euros.

Oriana Méndez: “Nun ano especialmente difícil para as familias en termos económicos, con subidas substanciais de alugueiro e de luz e no que non haberá descontos en cuestións tan relevantes como a auga, o lixo ou o IBI, son precisas este tipo de axudas”.

Vigo, 12-02-2021. Marea de Vigo considera que o catálogo de escolas infantís de titularidade municipal segue sendo pequeno polo que, segundo Oriana Méndez, “o Concello debe facer uso dos remanentes de tesourería, tal e como expresamos na emenda aos usos dos mesmos presentada no pasado mes de novembro, para abordar a construción de, alo menos, tres novas escolas infantís municipais”.

“A pesar de que a nova lei autonómica obriga a cofinanciar escolas infantís e os recursos educativos dispoñibles a nivel municipal están a deitarse nese sistema inxusto de cofinanciamento, estes recursos deberían servir para diseñar un plan de apertura de escolas infantís e centros de día municipais que priorice os barrios en base a realidade socioeconómica dos mesmos, garantindo a apertura de máis centros que completen a falla de prazas en escolas infantís e centros de día xa endémica na cidade” detalla Oriana Méndez.

Por outra banda, Marea de Vigo apoia e anima ao Concello a seguir adiante co contencioso do Concello contra a Xunta polo copago nas escolas infantís e centros de día con titularidade autonómica. “É absolutamente inxusto e está totalmente xustificada a xudicialización deste abuso, e pedímoslle ao Concello que recurra a recente sentenza na que se da a razón á Xunta”

“É necesario, en todo caso, reforzar a oferta pública de escolas infantís de 0 a 3 anos, para evitar que moitas familias se vexan abocadas a acudir ás escolas privadas” conclúe a concelleira”.