marea de vigo pide que o texto do proxecto de lei da área metropolitana sexa debatido e acordado no pleno.

18 de Abril de 2016

MAREA DE VIGO PIDE QUE O TEXTO DO PROXECTO DE LEI DA ÁREA METROPOLITANA SEXA DEBATIDO E ACORDADO NO PLENO.

O Grupo Municipal da Marea de Vigo considera que a proposta de remitilo directamente á Xunta de Galicia só co aval da Xunta de Goberno “mingua consenso cidadá en Vigo” , e sería máis integrador e moito máis democrático tratalo nun pleno como van facer hoxe os Concellos de Cangas e Moaña.

A Marea de Vigo non tería problemas en aprobar o borrador de texto de lei e mesmo as emendas presentadas polo goberno local pero, segundo Rubén Pérez, “sen un debate previo e sen que pase polo pleno incúmplese gran parte dos preceptos do pretendido consenso do que fala o alcalde”. Cuestións desta importancia non poden ser aprobadas baixo o arbitrio da Lei de Grandes Cidades que está sendo moi cuestionada polo propio PSOE en moitos concellos.
O GM da Marea de Vigo considera “bastante surrealista” que a Xunta de Goberno de hoxe aprobe o texto da futura lei que ven a modificar a que aprobara o Parlamento de Galicia o pasado 9 de abril do ano 2012, (Lei 4/2012, do 12 de abril, da Área Metropolitana de Vigo) sen trasladalo tamén ao pleno, xa que o proceso de debate aberto pola administración autonómica recolleu tanto as impresións dos gobernos municipais como dos grupos da oposición dos 14 concellos que integraron de xeito inicial esta área. En Vigo, como se non existira.
“Non cometamos o erro”, sinalou hoxe Rubén Pérez, “de pensar que os consensos municipais en esta materia se manteñen no tempo se son exclusivamente froito de debates en Xuntas de Goberno e non en Plenos. “as cores políticas dos gobernos cambian pero os acordos dos Plenos vinculan a todos, goberno e oposición”.