marea de vigo presentará no pleno do vindeiro luns unha moción para a creación dun parque municipal de vivendas e a elaboración do seu regulamento

27 de Maio de 2016

MAREA DE VIGO PRESENTARÁ NO PLENO DO VINDEIRO LUNS UNHA MOCIÓN PARA A CREACIÓN DUN PARQUE MUNICIPAL DE VIVENDAS E A ELABORACIÓN DO SEU REGULAMENTO

O Grupo Municipal da Marea de Vigo, despois de facer unha proposta de regulamento dun parque de vivendas municipais ós grupos municipais (proposta que non foi respondida por ningún dos dous grupos), presentará este luns unha moción no pleno para a creación dun parque municipal de vivendas co obxectivo de proporcionar solucións habitacionais ás familias que se atopen nunha situación de desafiuzamento ou risco de exclusión social por perda da súa vivenda habitual e precisen de intervención pública inmediata.

O Grupo Municipal considera que esta problemática é o suficientemente prioritaria para que toda a corporación municipal se poña a traballar de inmediato nas posibles vías de solución que se lle pode ofrecer á veciñanza que se atopa nesta grave situación, e cualifica de vergoñento o papel de “peloteo” que se está a xogar neste Concello con respecto ás competencias sobre vivenda (tal e como quedará reflectido no vindeiro pleno vistas as mocións presentadas neste caso polo Grupo Socialista) cando, tal e como expón a Marea de Vigo na súa moción, segundo o artigo 25.2.e) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, dispón que os Municipios exercerán competencias na atención inmediata a persoas en situación ou risco de exclusión social, competencia obrigatoria de acordo co artigo 26.1.c) da devandita Lei.

Con isto, a Marea de Vigo pide á Corporación Municipal seriedade e compromiso coa cidadanía que están representando, poñendo as prioridades na vida das persoas e non en culpar a unha ou outra institución segundo unha cor política ou un interese electoral.