marea de vigo rexistra unha moción para ampliar a cobertura da instrucción de urbanismo

9 de Febreiro de 2017

MAREA DE VIGO REXISTRA UNHA MOCIÓN PARA A AMPLIACIÓN DO ALCANCE TEMPORAL DA INSTRUCIÓN DE URBANISMO CON RESPECTO A SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRAS PARA AS FAMILIAS ATRAPADAS NA ANULACIÓN DO PXOM
O Grupo Municipal da Marea de Vigo, como xa ten sinalado no Pleno do Concello de Vigo en varias ocasións, considera que é preciso e urxente dar solución, a mellor que se poida ofrecer dentro da seguridade xurídica, as moitas familias que quedaron atrapadas no PXOM anulado. A diferenza doutros ámbitos que se poderían considerar de especial interese, estas familias atópanse nun limbo legal e urbanístico, ademais dos problemas económicos aos que están véndose abocadas en moitos casos.
Alén dos desenvolvementos de ámbitos considerados de interese xeral, para os cales incluso se buscou o xeito de darlle legalidade, como o acontecido ao abeiro da lei 3/2016 de Medidas en materia de proxectos públicos de urxencia ou de excepcional interese, mediante a cal se lle da cobertura a proxectos como a ampliación da PSA ou mesmo a Intermodal, O Grupo Municipal da Marea de Vigo considera que tamén é necesario dar solucións ás numerosas familias que se viron afectadas pola anulación e non puideron levar a cabo os seus proxectos de vida, que, en moitos casos, supoñen grandes problemas ao ter subscrito por exemplo hipotecas sobre os terreos onde querían edificar as súas vivendas.
O pasado 20 de xaneiro, na Xerencia Municipal de Urbanismo, aprobouse unha instrución mediante a cal, todas aquelas persoas que solicitaran a súa licenza anteriormente á sentenza do Tribunal Supremo, poderían ver solucionada a súa situación mediante a propia instrución (recibindo “silencio administrativo positivo”) a cal tamén contou co voto favorable do Grupo Municipal da Marea de Vigo, mais, analizando o número de familias que poderían verse amparadas neste caso, que son moi poucas, quedando fóra a gran maioría, e, ao amparo dunha sentenza do Contencioso-Administrativo nº1 de Ourense, que podería ser aplicada neste caso para maior cobertura legal das persoas afectadas, o Grupo Municipal da Marea de Vigo rexistra unha moción para pedir a modificación urxente do alcance temporal da Instrución de Urbanismo, pasando a data límite, do 10 de novembro á data real de publicación no DOG, sendo este un xeito de darlle amparo a moitas mais persoas que agora mesmo non teñen outra saída ao ver os seus proxectos amarrados pola anulación do PXOM e sen visos de aprobación do novo seguramente en anos.
Do mesmo xeito, a Marea de Vigo insiste na necesidade da redacción do novo proxecto, posto que todas as consecuencias que se están vivindo desde a anulación, incluídos os “parches” que se foron levando a cabo, así como informes e mesmo a recente lei de acompañamento nos orzamentos da Xunta, poden supoñer, en lugar de solucións, moitos problemas legais no futuro dada a carencia de seguridade xurídica que manifestamente posúen.