marea de vigo rexistra unha moción sobre a conservación do patrimonio

4 de Novembro de 2016

O GRUPO MUNICIPAL DA MAREA DE VIGO RECOLLE AS PROPOSTAS FEITAS POR TRABALLADORAS/ES DE ARQUEOLOXÍA SOBRE A CONSERVACIÓN DOS XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS CATALOGADOS E REXISTRA UNHA MOCIÓN COAS SÚAS PROPOSTAS

Recentemente foi adxudicado polo Goberno Local o Plan de limpeza dos bens arqueolóxicos municipais á empresa Xestión Ambiental de Contratas, empresa especializada en “urbanizacións e creación de espazos verdes” en lugar de facelo contando coa experiencia e opinión das e dos arqueólogos e dende unha xestión totalmente pública.

Dentro dos límites territoriais do Concello de Vigo existen máis de 170 xacementos arqueolóxicos catalogados, e polo tanto, suxeitos a protección legal e urbanística. A Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia establece unha correspondencia de colaboración entre a administración autonómica e as corporacións locais, para adoptar, en caso de urxencia, as medidas cautelares necesarias para salvagardar os bens do patrimonio cultural de Galicia que se virán ameazados.

Pero, a maiores de calquera consideración legal, a administración local ten que achegarse ao patrimonio cultural abordándoo como unha gran oportunidade, O patrimonio é unha arma cargada de futuro. Vigo non pode permitirse o luxo de desdeñar o seu patrimonio cultural –e dentro del o patrimonio arqueolóxico-, xa que cunha boa xestión pode ser unha gran oportunidade para o crecemento do turismo de calidade na nosa cidade.

Xose Lois Jácome, concelleiro da Marea de Vigo, sinala que, “sen embargo, no prego de condicións da concesión só figuran os bens patrimoniais que o goberno considera mediáticos, deixando no abandono máis absoluto bens culturais como o petroglifo de Redondelos en Matamá, o castro do Carballal en Cabral, ou Castro Castriño tamén en Cabral, por citar só tres dos bens catalogados pola Xunta e esquecidos polo Concello na súa concesión, destinada a xerar titulares e non a solucionar os graves problemas patrimoniais do Concello, actitude que por outra banda é a habitual en Abel Caballero.”

O Grupo Municipal da Marea de Vigo considera que a conservación de bens patrimoniais debería ser unha prioridade para calquera goberno responsable e que debería ser xestionada directamente dende a área de patrimonio do Concello con persoal cualificado para estas tarefas, xa que non ten nada que ver o coidado dun xardín co mantemento e conservación de áreas de interese histórico.

Coa colaboración da Deputación de Pontevedra que xa dispón dunha bolsa de emprego con persoal cualificado para estas tarefas, e dende unha xestión plenamente municipal seria posible manter non só as áreas que figuran no prego senón ampliar estas zonas con maior seguridade para o patrimonio que desexamos legar a todas e todos os que veñan detrás.