marea de vigo sobre a situación dos museos da cidade e a partida orzamentaria do estado para o marco

18 de Abril de 2017

O Grupo Municipal da Marea de Vigo considera esencial dotar de máis recursos e atención a rede de museos públicos da cidade para facer máis atractiva a súa oferta cultural.

Presentará, a través de En Marea, emendas aos Orzamentos do Estado para aumentar a partida económica destinada ao Museo de Arte Contemporáneo

A Marea de Vigo trasladará ao Congreso dos Deputados as eivas existentes no Museo de Arte Contemporáneo, presentando, a través do Grupo Parlamentario de En Marea, unha emenda aos Orzamentos do Estado que contemple unha partida orzamentaria para ampliar a partida económica do MARCO. Marea de Vigo vén tempo denunciando os problemas que neste eido presenta a principal institución museística da cidade olívica (con preto de 90.000 visitantes ao ano e moi lonxe do seguinte espazo museístico, que recibe arredor das 25.000 visitas), xa que as partidas orzamentarias destinadas para o MARCO son insuficientes para ofertar unha ampla programación cultural. “É preciso asegurar unha programación completa, e para iso debemos aumentar as achegas económicas do Estado xa que o orzamento anual do seu Padroado (Concello de Vigo, Xunta de Galicia e Ministerio de Cultura), son escasos e non cobren, ás veces, todos os gastos do museo de xeito óptimo”.

O MARCO é, xunto ao Museo do Mar, o único espazo museístico de carácter público na nosa cidade (ademais dos das fundacións) que non está xestionado directamente polo Concello, que no caso de Vigo é o mesmo que estar concesionado. A situación da rede de museos que dependen do Concello é similar a calquera outro servizo xestionado por unha concesionaria (responsabilidade por tanto do Goberno que é quen en definitiva aproba os pregos de condicións para os servizos). Isto tradúcese en mínima atención e investimento e, por suposto, custe mínimo para pagar ao persoal, que ten que cubrir practicamente tódalas funcións que se levan a cabo nos museos, incluídas as tarefas de administración e coordinación, estando case na súa totalidade cubertas por persoal cunha categoría profesional pola que se percibe un salario non superior ao Salario Mínimo Interprofesional. Ademais, e como xa aconteceu co Verbum, estes espazos sufriron na súa gran maioría fortes reducións en investimento nos últimos anos, o que leva a un peor servizo que despois se traduce nos pésimos datos sobre as visitas.

Isto non é un feito illado en canto a atención que se lle da á cultura na nosa cidade, son moitas as asociacións culturais de música, teatro, danza, cine, etc… que nos últimos tempos teñen amosado o seu asombro porque Vigo estea fóra dos circuítos culturais do país e mesmo semelle non ser unha prioridade para este Goberno Municipal.