o grupo municipal da marea de vigo pídelle ao alcalde que “deixe de enredar con leis parciais e informes delirantes” que postergan a única vía solvente, que é redactar un novo pxom.

28 de Setembro de 2016

O GRUPO MUNICIPAL DA MAREA DE VIGO PÍDELLE AO ALCALDE QUE “DEIXE DE ENREDAR CON LEIS PARCIAIS E INFORMES DELIRANTES” QUE POSTERGAN A ÚNICA VÍA SOLVENTE, QUE É REDACTAR UN NOVO PXOM.

Rubén Pérez: “A principal actividade que Caballero e o Goberno Local está realizando para solucionar a situación da anulación do PXOM é a procrastinación”

O voceiro do Grupo Municipal da Marea de Vigo, Rubén Pérez, considera que a “non existencia de alternativa política na Xunta de Galicia tralo resultado electoral do 25S augura unha consolidación do modelo de urbanismo contido na nova lei do solo” e ademais, a aprobación o venres pasado no Consello da Xunta do Regulamento que acompaña á lei do solo imposibilitaría gran parte dos contidos urbanísticos do PXOM anulado que o Goberno Local pretende rescatar.

O Grupo Municipal da Marea de Vigo pide de novo concreción nos prazos de redacción do novo PXOM, que sexa adaptado aos criterios da nova lei do solo en canto a reservas de solo, previsións de vivenda e argumentación lóxica do reparto de cargas urbanísticas en vez de buscar “atallos” para saltarse de novo os trámites ambientais e non abordar as modificacións substanciais que teñen que artellarse no planeamento. Que conteña saídas reais e non especulativas á Panificadora, Barrio do Cura e que teña a actividade de rehabilitación e rexeneración dos cascos históricos, cuestión que, perfectamente pode servir como a base do concepto de planificación urbanística que Vigo precisa actualmente.

Tal e como xa se expuxo con anterioridade, é preciso repensar o modelo de cidade, porque é precisamente o modelo de cidade o que anulou de facto o PXOM ao pretender os sucesivos Gobernos Municipais “saltarse” o sometemento do plan a Avaliación Ambiental Estratéxica.

Nin pode sosterse nun novo PXOM ao mesmo nivel de edificación, algo que quedou demostrado no período de vixencia do PXOM como “delirante e desproporcionado”, mesmo a cantidade de superficie rústica que cambia de clasificación e convertía nunha “barra libre edificatoria a cidade”. 123.000 novas vivendas incluídas nas previsións do PXOM do 2008, 32 millóns de metros cadrados do rural vigués a urbanizar, a desaparición do 60% dos solos agrícolas de Vigo, “son auténticos disparates a luz dos datos económicos e demográficos da actualidade”.

Polo tanto, desde o Grupo Municipal da Marea de Vigo, ínstase ó alcalde e concelleira de urbanismo a que abandone a actitude actual respecto á redacción do Plan Xeral e nos expliquen a todas e todos que é o que realmente se está a facer na Xerencia de Urbanismo, e se en lugar da nova redacción que din están facendo, estanse adicando a buscar parches día tras día para evitar tal redacción. Por outra banda, dados os resultados electorais nas últimas eleccións autonómicas, este grupo municipal da por feito que, tanto para este tema do PXOM como para practicamente calquera cousa, Abel Caballero seguirá utilizando o discurso “a culpa é toda da Xunta” como o mantra o que ten acostumado.