rubén pérez: que pp e psoe se deixen de campañas “goebbelianas” e asuman os erros cara á cidade de vigo por converter o urbanismo nun “lodazal”. non imos tolerar que os culpables da ilegalidade do pxom dean leccións de nada.

18 de Abril de 2016

RUBÉN PÉREZ: QUE PP E PSOE SE DEIXEN DE CAMPAÑAS “GOEBBELIANAS” E ASUMAN OS ERROS CARA Á CIDADE DE VIGO POR CONVERTER O URBANISMO NUN “LODAZAL”. NON IMOS TOLERAR QUE OS CULPABLES DA ILEGALIDADE DO PXOM DEAN LECCIÓNS DE NADA.

Marea de Vigo vén para emendar anos de prácticas “paralegais” e ilegais e non vai colaborar na desfeita do urbanismo vigués. “so apoiaremos medidas con substrato legal e non improvisacións á desesperada”.

Marea de Vigo solicitou hoxe unha xuntanza á dirección de psa vigo para alertar do perigo de ampliar PSA en base á “chiringuitada” da modificación da lei do solo.

O voceiro do Grupo Municipal da Marea de Vigo, Rubén Pérez, considera xurídicamente consistente, e con precedentes xa no urbanismo de Galicia, a proposta lanzada polo grupo parlamentar de AGE que permitiría que proxectos que o Goberno Local de Vigo e a Xunta consideren estratéxicos (proxecto estación Thom Mayne , Cidade da Xustiza, ampliación do Polígono de Balaídos) saíran adiante cos instrumentos que actualmente existen, que exixen garantías e informes sectoriais e que conteñen un período de exposición público, como son os plans ou proxectos de incidencia supramunicipal, recollidos na lei de ordenación do territorio de Galicia dende 1995.

O Grupo Municipal da Marea de Vigo solicitou hoxe unha xuntanza á dirección da PSA para alertar do baleiro legal que esta modificación do artigo 144 da lei do solo, introduce ao eliminar de facto unha das bases do dereito en materia urbanística, que son os períodos de exposición pública e o lexítimo dereito de alegacións da cidadanía ante unha infraestrutura ou ámbito urbanístico na que é afectado. Marea alertará de que o modelo que o PP e PSOE sosteñen xerará novas “inseguridades xurídicas”.

Rubén Pérez sostén como a única posición coherente co seu programa político a posición de AGE no parlamento esta semana: “Xa que sigue sendo imprescindible a participación pública na tramitación dos proxectos e plans urbanísticos, sen a cal todo o procedemento estaría viciado de nulidade absoluta”. Os que din unha cousa e se moven na permisividade parlamentaria para que o PP aprobe esta modificación “deberían dar explicacións ás súas bases e o seu electorado”.