x. lois jácome (chili), sobre a moción do gm da marea de vigo no pasado pleno de xaneiro.