Preguntas e mocións

MOCIÓN SUBSIDIACIÓN HIPOTECARIA.

4 Abril, 2016

Os Plans de vivenda teñen levado distintos tipos de axuda para aqueles que, satisfacendo as debidas condicións socio-económicas, acceden a unha vivenda protexida. No caso de adquisición de vivenda atopábanse , en particular, as axudas de subsidiación de préstamos convenidos consistentes nunha cuantía económica que se desconta ó beneficiario na cota mensual que paga no View Article

PREGUNTA COOPERACIÓN INTERNACIONAL. OUTUBRO 2015

4 Abril, 2016

Ante a decisión do Goberno Municipal de non seguir no Fondo Galego de Cooperación e optar por xestionar dende Vigo os recursos en materia de Cooperación ao Desenvolvemento; ante a falta de información sobre os motivos de esa decisión e sobre cómo quedaría regulada a adxudicación ou xestión deses cartos para proxectos presentados dende esta View Article

MOCIÓN TTIP. ABRIL 2016

4 Abril, 2016

A Comisión Europea iniciou a negociación cos Estados Unidos (EEUU) para o desenvolvemento do Tratado Transatlántico de Comercio e Investimentos (en inglés TTIP) en 2013. Desde entón, a UE e EEUU están a negociar, de costas á cidadanía e aos seus representantes políticos (parlamentos), un amplo acordo de liberalización de comercio e investimentos, que representa View Article

MOCIÓN APOIO MARCHAS DA DIGNIDADE

4 Abril, 2016

Sendo conscientes da situación dramática que está a sufrir a maioría social. A chamada crise económica lonxe de rematar chegou para quedarse, por moito que algúns utilicen certos indicadores económicos para aparentar unha mellora que nada ten que ver coa realidade nin cos sectores populares. Dita situación de emerxencia social derivada da crise estructural, desde View Article

MOCIÓN PRIVATIZACIÓN CELADORAS/ES EOXI. OUTUBRO 2015

4 Abril, 2016

Na EOXI de Vigo unha empresa privada asumiu o traslado interno e a xestión auxiliar de todo tipo de produtos farmacéuticos, mostras biolóxicas, hemoderivados, historias clínicas e documentación sanitaria, así como almacenaxe e distribución de material sanitario, traslado de instrumental médico e cirúrxico dende a central de esterilización, entre outras moitas. Isto supuxo, dadas as View Article

PREGUNTA IBI RÚSTICO. SETEMBRO 2015

4 Abril, 2016

Vigo, como moitos outros municipios e cidades do estado, vén acusando desde hai anos as consecuencias negativas da acción urbanística desaforada que propiciaron as políticas públicas de ordenación do territorio, urbanismo e vivenda, suxeitas máis a intereses especulativos que aos preceptos constitucionais de interese xeral, por exemplo o dereito á vivenda. Os anos nos que View Article

PREGUNTA ACCESO INFORMACIÓN EXPEDIENTES. SETEMBRO 2015

4 Abril, 2016

Tendo solicitado, mediante escrito con número de rexistro 150094213, en data 15 de Xullo do 2015, a copia dos expedientes de concesións públicas á empresa Clece que están en vigor no Concello de Vigo, e baseándonos en que: Nun sistema de goberno e administración baseado no principio de democracia e representación, segundo recoñece o texto View Article

PREGUNTA URXENCIAS SOCIAIS. SETEMBRO 2015

4 Abril, 2016

Ante as denuncias que veñen facendo cidadáns sobre as demoras e esperas nas oficinas de Benestar Social do Concello de Vigo (UTA’s), das propias traballadoras sociais do concello de Vigo, o propio comité de empresa e organizacións sociais coma “Os Ninguens”, das que este goberno ten coñecemento, con respecto as demoras nas consultas e na View Article

PREGUNTA COMISIÓN ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN PROCESOS XUDICIAIS ABERTOS. SETEMBRO 2015

1 Abril, 2016

Vistos os datos que aporta o levantamento do segredo de sumario da “Operacion Patos”, formulo a seguinte PREGUNTA: ¿Pensa este Goberno reconsiderar a súa negativa á apertura dunha comisión especial de investigación sobre os procesos xudiciais abertos que teñen relación con concellerías e departamentos municipais do Concello de Vigo?

MOCIÓN USO DO REMANENTE DE TESOURERÍA PARA PROGRAMAS DE EMPREGO. SETEMBRO 2015

1 Abril, 2016

Tívose coñecemento, mediante o informe de liquidación do orzamento do Concello de Vigo, que existe remanente positivo na liquidación do orzamento municipal de 2014, por un valor de 74.324.280,18 millóns de euros. De este remanente consta como consignado 4.767.246,17 millóns para diversas modificacións de crédito, máis de 10 millóns para amortización anticipada de débeda, 3.438.677,38 View Article