Preguntas e mocións

PREGUNTA APERTURA ESCOLA DE NAVIA. AGOSTO 2015

1 Abril, 2016

En abril de 2015 o concello de Vigo remitiu a Xunta de Galicia solicitude de apertura da escola municipal de Navia, sendo a resposta da Xunta de Galicia, que o Concello de Vigo debía solventar unhas deficiencias técnicas no lugar. Entre esa data e o mes de agosto non se produce ningunha comunicación do concello View Article

PREGUNTA NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA NO PLENO. AGOSTO 2015

1 Abril, 2016

Despois de comprobar que algunhas e algúns/as concelleiros/as tanto do grupo municipal do PSG como do PP non respectan a ordenanza municipal de Normalización Lingüística de 17 de maio de 1989 que no seu artigo XI do capítulo primeiro, di que: ” Os cargos do concello expresaranse en galego nos actos públicos…” e sabendo que View Article

MOCIÓN APARCADOIRO HOSPITAL ALVARO CUNQUEIRO. AGOSTO 2015

31 Marzo, 2016

O novo Hospital Álvaro Cunqueiro está situado nunha zona que non sofre dunha elevada densidade de construccións que poidera limitar os metros cadrados de aparcadoiros dispoñibles para usuarios/as e traballadores/as como parte do servizo público que supón a sanidade. Neste contexto, o cobro polo aparcadoiro é unha mostra de acumulación por desposesión, beneficiando exclusivamente ás View Article

PREGUNTA MODIFICACION LEI ABORTO. XULLO 2015.

31 Marzo, 2016

O actual proxecto do Partido Popular de Lei de modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia, obrigará as menores de entre 16 e 18 a contar con autorización “paterna” para poder decidir sobre Interrupción Voluntaria do seu Embarazo. Esta reforma parcial e urxente da lei do aborto, carente de consenso social e View Article

PREGUNTA SEREOS. XULLO 2015.

31 Marzo, 2016

Como vostedes son coñecedores, o programa municipal Sereos do Casco Vello, que prestaba o seu apoio a sectores da poboación con problemáticas de pobreza crónica e severa, xunto con enfermos crónicos, foi trasladado inxustificadamente a unha furgoneta e posteriormente a un pequeno autobús; nunha auténtica intervención municipal de estigmatización e expulsión da poboacion diana que View Article

PREGUNTA DESAFIUZAMENTOS. XULLO 2015.

31 Marzo, 2016

A Marea de Vigo, despois de informarse dos últimos casos de desafiuzamentos no Concello de Vigo (casos estes con ampla difusión mediática) e sabendo que as familias seguen a ser expulsadas das súas vivendas por non teren ingresos suficientes para facerlle fronte aos pagos das hipotecas, formula a seguinte PREGUNTA: ¿Cal é o número de View Article

MOCIÓN URXENTE XULLO 2015. HOSPITAL PÚBLICO 100%

31 Marzo, 2016

A Consellería de Sanidade adxudicou un contrato de 1.300 millóns de euros á Sociedade Concesionaria do NOVO HOSPITAL DE VIGO S.A. para proxectar, construír e explotar os servizos do hospital. O proxecto público custaba 400 millóns. O novo hospital segundo a consellería tería 1.465 camas que engadidas ás 422 do Meixoeiro e as 117 do View Article

MOCIÓN REDACCIÓN NOVO PXOM E OUTROS ACORDOS. FEBREIRO 2016

4 Febreiro, 2016

A anulación por parte do tribunal supremo do PXOM aprobado en 2008 pola falla de motivación da inaplicación do non sometemento do mesmo á AAE (Avaliación Ambiental Estratéxica) pon de manifesto a enésima improvisación do urbanismo da nosa cidade e o sometemento de procedementos legais e de tempos ás necesidades electorais ou propragandísticas dos diferentes View Article