Preguntas e mocións

MOCIÓN EN APOIO ÁS PERSOAS DE “LA INSURGENCIA”.

7 Xuño, 2017

MOCIÓN PARA AMOSAR APOIO DO CONCELLO DE VIGO ÁS PERSOAS DE “LA INSURGENCIA” ACUSADAS POR ENALTECEMENTO DO TERRORISMO POLAS LETRAS DAS SÚAS CANCIÓNS. Desde a chegada do Partido Popular ao Goberno no ano 2011, as sentencias da Audiencia Nacional por delitos de enaltecemento do terrorismo non paran de crecer ano tras ano, nunha progresión que, View Article

MOCIÓN MAIO 2017. APOIO AO SECTOR DA ESTIBA

29 Maio, 2017

O sector da estiba, formado por máis de 6.000 traballadores e traballadoras, supón unha importante actividade económica. En 2010 levouse a cabo a reforma da Lei de Réxime Económico e de Prestación de Servizos dos Portos de Interese Xeral do Estado cun amplo apoio parlamentario, sobre a cal, a sentenza do Tribunal de Xustiza da View Article

Moción para a eliminación da Cortaderia Selloana (Herba da Pampa)

3 Maio, 2017

Segundo o BOE, onde se publica este RD o 3 de agosto do 2013, as especies exóticas invasoras constitúen unha das principais causas de perda de biodiversidade. A introdución destas especies invasoras tamén pode ocasionar graves prexuízos á economía, especialmente á produción agrícola, gandeira e forestal, e inclusive á saúde pública. Existe unha gran preocupación View Article

MOCIÓN POLA BIODIVERSIDADE FRONTE Á EUCALIPTIZACIÓN

27 Abril, 2017

Co Real Decreto 630/2013 de 2 de agosto, entra en vigor o Catálogo Español de Especies Exóticas e Invasoras co obxecto de reforzar a protección do medio ambiente e a biodiversidade. O problema causado por esas especies foi considerado prioritario dentro da Estratexia da Biodiversidade da Unión Europea para o ano 2020, aprobando o Regulamento View Article

MOCIÓN ABRIL 2017. POR UN PLAN CONTRA A POBREZA E O CUMPRIMENTO DAS PROPORCIÓNS DE TRABALLADORA/DOR SOCIAL POR HABITANTE.

27 Abril, 2017

Por moito que os poderes públicos e os intereses económicos queiran agochalo, os datos sobre pobreza na nosa cidade non deixan de incrementarse. Somos, por exemplo, a cidade galega onde se incrementou máis o número de solicitudes da RISGA nos pasado anos, triplicándose dende o inicio da crise. Algunhas administracións locais, como é no caso View Article

MOCIÓN MARZO 2017. RECUPERACIÓN ANTIGO HOSPITAL REBULLÓN

24 Marzo, 2017

O peche do antigo hospital do Rebullón, en xaneiro do 2016, cun total de 25.666 metros cadrados de construción, rodeado por 6 hectáreas de terra supón ter inutilizado un edificio con moitas posibilidades de uso. O uso actual é de menos de 16.000 metros cadrados; estando a inmensa maioría del nos anexos ao edificio principal: View Article

MOCIÓN FEBREIRO 2017. TEITO DE GASTO

25 Febreiro, 2017

MOCIÓN PARA AMOSAR O REXEITAMENTO ÁS POLÍTICAS DE AUSTERIDADE DERIVADAS DAS ESIXENCIAS DA UNIÓN EUROPEA E DO ESTABLECIDO NA LEI ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDADE ORZAMENTARIA E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA E DA PETICIÓN DUNHA UNIÓN NECESARIA DAS CORPORACIÓNS LOCAIS PARA COMBATER OS EFECTOS NEGATIVOS DAS POLÍTICAS DE AUSTERIDADE SOBRE A CIDADANÍA. A esixencia View Article

MOCION DECEMBRO 2016. RECUPERACIÓN DO LAGARES

22 Decembro, 2016

A mellora da situación medioambiental do río Lagares no seu tramo urbano e nos tramos que transcorren no rural vigués, segue sendo unha materia pendente deste Concello. Ao longo dos anos, diversas agresións ambientais pero tamén en forma de infraestruturas e actuacións urbanísticas teñen posto en risco o xa feble ecosistema fluvial que existe no View Article

MOCIÓN PROTECCIÓN PATRIMONIO. NOVEMBRO 2016

23 Novembro, 2016

(Esta moción recolle a proposta feita polas/os traballadoras/es de arqueoloxía, sobre a conservación dos xacementos arqueolóxicos catalogados) Dentro dos límites territoriais do Concello de Vigo existen máis de 170 xacementos arqueolóxicos catalogados, e polo tanto, suxeitos a protección legal e urbanística. A Lei 5/2016, de 4 de maio, do Patrimonio Cultural de Galicia establece unha View Article