pregunta anulación oposicións concello de vigo. febreiro 2016

4 de Abril de 2016

Despois de coñecer a anulación da oferta pública de emprego do 2010-2011, e as consecuencias que está tendo para os centos de persoas que levaban anos preparando as oposicións que, por motivos descoñecidos, non se sacaron ata o de agora (mesmo feito que parece que fai que se anulen pola sua caducidade), e agora, entre outros agravios, ven tirados os seus cartos, anos e esforzos;
O Grupo Municipal da Marea de Vigo formula a seguinte

PREGUNTA:

De que xeito vai dispoñerse o calendario da oferta pública de emprego 2012-2016 despois da anulación da oferta do 2010-2011, así como a asunción de responsabilidades políticas de tal anulación?