pregunta apertura escola de navia. agosto 2015

1 de Abril de 2016

En abril de 2015 o concello de Vigo remitiu a Xunta de Galicia solicitude de apertura da escola municipal de Navia, sendo a resposta da Xunta de Galicia, que o Concello de Vigo debía solventar unhas deficiencias técnicas no lugar. Entre esa data e o mes de agosto non se produce ningunha comunicación do concello a Xunta e é fai 15 días cando se remiten as corrección á Consellería.

Tendo en conta que o proceso de adxudicación de servizo de xestión parcial está aínda en marcha e que a data de apertura do curso escolar é o 9 de setembro, formulo a seguinte

PREGUNTA:

¿Vai estar mañá, día 9 de setembro, a escola infantil de Navia aberta e en condicións para o inicio do curso escolar, tal e como se lle informou ós pais dos nenos e nenas matriculados/as?