pregunta desafiuzamentos. xullo 2015.

31 de Marzo de 2016

A Marea de Vigo, despois de informarse dos últimos casos de desafiuzamentos no Concello de Vigo (casos estes con ampla difusión mediática) e sabendo que as familias seguen a ser expulsadas das súas vivendas por non teren ingresos suficientes para facerlle fronte aos pagos das hipotecas, formula a seguinte

PREGUNTA:

  • ¿Cal é o número de vivendas en condicións de ser habitadas das que dispón o concello, para, de ser posible, falicitárllelas ás familias vítimas destas situacións tan penosas, alomenos mentres estean nesta situación de tan extrema precariedade económica, ou plantexamento de creación de vivendas para casos de familias nestas circunstancias?