contratacion

Moción Marzo 2023 instando á creación dun Observatorio da Contratación Pública

27 Marzo, 2023

Excmo. Sr D. Abel Caballero Álvarez Alcalde-Presidente do Concello de Vigo Oriana Méndez Fuentes e Rubén Pérez Correa, concelleira e concelleiro do Grupo Municipal Mixto (Marea de Vigo), presentan para o seu debate en Pleno e aprobación, se procede, a seguinte: MOCIÓN SOLICITANDO A CREACIÓN DUN OBSERVATORIO DA CONTRATACIÓN NO CONCELLO DE VIGO EXPOSICIÓN DE View Article

Marea de Vigo denuncia que o departamento de persoal do Concello ten paralizadas contratacións, bolsas e listas de substitución inxustificadamente

14 Decembro, 2022

audio da nova: Marea de Vigo sinala a “xestión neglixente” do Departamento de Persoal do Concello á hora de abordar contratacións e reposicións de persoal, chegando a provocar o peche de unidades de asistencia social e problemas no mantemento dos centros educativos da cidade. Marea de Vigo denuncia que estas Xefaturas de Servizo están a View Article