educacion

PREGUNTA APERTURA ESCOLA DE NAVIA. AGOSTO 2015

1 Abril, 2016

En abril de 2015 o concello de Vigo remitiu a Xunta de Galicia solicitude de apertura da escola municipal de Navia, sendo a resposta da Xunta de Galicia, que o Concello de Vigo debía solventar unhas deficiencias técnicas no lugar. Entre esa data e o mes de agosto non se produce ningunha comunicación do concello View Article