normalización

MOCIÓN SOBRE TOPONIMIA E RUEIRO NA CIDADE DE VIGO

26 Xullo, 2017

O Concello de Vigo foi pioneiro en Galiza na protección, defensa e mantemento da toponimia tradicional. Así púxose en valor e recoñecemento a relevancia cultural, histórica e antropolóxica dos nomes dos lugares, herdados de xeración en xeración durante centurias e, nalgúns casos, durante milenios. Vigo foi así un exemplo para outros concellos que teñen o View Article

Marea de Vigo sobre as políticas de Normalización Lingüística do Concello

23 Maio, 2017

Marea de Vigo, despois da xuntanza da Comisión Cidadá de Normalización Lingüística, afirma que a propia comisión está preocupada pola situación do galego na cidade tal e como queda exposto nas xuntanzas. Pola contra, o goberno municipal segue a cortar os orzamentos que se lle asignan a este servizo ano tras ano, pasando dos 250.000€ View Article

MOCIÓN MESA NORMALIZACIÓN.

4 Abril, 2016

(conforme a “Proposta de moción en todos os concellos de Galiza para o Cumprimento Real e efectivo da carta europea das linguas rexionais e minorizadas” impulsada pola Mesa pola Normalización Lingüística”) O pasado 21 de xaneiro facíase público o 4º Informe de avaliación do cumprimento da Carta Europea das Linguas Rexionais e Minoritarias, elaborado polo View Article

PREGUNTA NORMALIZACIÓN NA ÁREA METROPOLITANA. XANEIRO 2016

4 Abril, 2016

(Esta pregunta vén dada en base ao tratado na Comisión cidadá de Normalización Lingüística, onde nos comprometemos a presentala neste pleno.) De acordo coa Lei de normalización lingüística de Galicia, os poderes públicos teñen o deber de promover o uso normal da lingua galega na sociedade. As administracións locais, como entes públicos máis próximos á View Article

MOCIÓN CENTENARIO IRMANDADES DA FALA

4 Abril, 2016

O Parlamento de Galicia aprobaba por unanimidade no mes de abril deste ano instar á Xunta de Galicia a celebración e conmemoración do centenario das Irmandades da Fala. Un feito, a unanimidade nos votos dos distintos grupos parlamentarios, que revela a importancia na historia recente de Galiza desta institución que pulou polo progreso, o idioma View Article

PREGUNTA NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA NO PLENO. AGOSTO 2015

1 Abril, 2016

Despois de comprobar que algunhas e algúns/as concelleiros/as tanto do grupo municipal do PSG como do PP non respectan a ordenanza municipal de Normalización Lingüística de 17 de maio de 1989 que no seu artigo XI do capítulo primeiro, di que: ” Os cargos do concello expresaranse en galego nos actos públicos…” e sabendo que View Article