REMANENTE

Emenda á totalidade da Marea de Vigo á modificación orzamentaria para o uso de 32 millóns de euros do remanente de tesourería

31 Outubro, 2022

Oriana Méndez Fuentes e Rubén Pérez Correa, concelleira e concelleiro do Grupo Municipal Mixto (Marea de Vigo), achega polo presente escrito a seguinte PROPOSTA DE EMENDA Á TOTALIDADE DA MAREA DE VIGO AO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 75/74A/2022 A suspensión das regras fiscais para os exercicios 2021, 2022 e, afortunadamente prorrogada para o 2023, supón View Article